Synen på skrivande

Fredagen den 12 maj var det den första disputationen vid den Utbildningsvetenskapliga institutionen på Lunds Universitet. Martin Malmström försvarade sin doktorsavhandling ”Synen på skrivande”.

 

 

 

Det var en intressant och lärorik disputation som gav åhörarna en inblick i bland annat diskurs och kontext. Opponent var Staffan Selander från Stockholms universitet. Han menade att avhandlingen visar på att en analys av språkande/text är en viktig del av utbildningsvetenskaplig forskning.

 

Stipendium

Tisdagen den 2 maj fick Ingemar på Utbildningsglädje ta emot ett stipendium från Campus Vänner iHelsingborg.

Stipendiet ska bekosta resa och logi vid matematikkonferensen NORMA 17 i Stockholm. Temat för konferensen är ”Nordic research in matematics education”.

 

 

Här är en bild på alla stolta stipendiaterna!