Vi erbjuder

Utbildningsglädjes vision är att förändra människors liv med inspirerande kunskap.

Utbildningsglädje drivs av Lizelott Löwendahl och Ingemar Karlsson. Vi erbjuder kurser, utbildningsdagar och föreläsningar för pedagogisk personal inom förskola, grundskola och gymnasium över hela Sverige. Vi är specialiserade på matematikdidaktik med fördjupning på elever med låga prestationer i matematik.

Säkerställ personalens kompetens och elevernas måluppfyllelse med fortbildning från Utbildningsglädje!

Matematikcoaching

Matematiktest

Matematiken i framtiden