Matematiken i framtiden – fortbildning

Utbildningen riktar sig till lärare och förskollärare F-9 samt gymnasiet. Utbildningen kan ges som hel- eller halvdag. Kan även arrangeras som två-dagars utbildning och innehåller då flera workshops.

Om utbildningen

Utbildningen introducerar ett åtgärdsprogram för en förändrad matematikundervisning. Programmet innebär en mer aktiv inlärning som en följd av en mer varierad undervisning samt en ökad fokusering på elever med matematiksvårigheter

Bild på C.F. Gauss med matematiska instrument

Utbildningens innehåll

  • Dyskalkyli och andra former av matematiksvårigheter – diagnostik och åtgärder
  • 2000-talets nya specialpedagogik i matematik
  • Lust och lärande – vi formar en ny effektiv undervisning
  • Det matematiska samtalet – muntlig matematik
  • Hur eleverna kan ta ansvar för det egna lärandet – praktiska exempel från olika stadier och olika metoder för att öka elevernas engagemang och intresse
  • Konkretiseringens roll – introduktion till laborativ matte och exempel på laborationer
  • Helgdagsmatematik: Lösning av matematiska problem som alternativ till att mekaniskt lösa uppgifter i läroboken
  • Bildning och matematik – hur kan vi få in matematikens historia i undervisningen?

fractal_blue-black