Matematikcoaching

Denna verksamhet vänder sig till privatpersoner och är vår mest exklusiva service.

Ingemar erbjuder privatundervisning för att du som elev ska kunna förbättra din kunskaper i matematik. Servicen är enbart tillgänglig för ett fåtal privatelever beroende på tidsåtgången och begränsar sig till elever i Hofterups närområde.

Tag kontakt med Ingemar per telefon 070-739 81 32 eller mail: ingemar@utbildningsgladje.nu
Endast seriösa förfrågningar.

mattemacken2_100