Hur hjälper vi elever med låga prestationer i matematik?

Vi introducerar en ny kurs om elever med låga prestationer i matematik.

Ingemar redovisar delar av sin forskning kring förklaringar till låga prestationer till matematiksvårigheter.

Denna kurs tar först upp förklaringar och orsaker till låga prestationer i matematik främst ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv. Den andra halvan av kursen fokuserar på olika förslag till åtgärder, främst en förändrad undervisningsmetodik som ger effekt för dessa elever.

BAKGRUND

Elever som inte når nivån godkänd i ämnet matematik kan anses ha ett särskilt undervisningsbehov i ämnet. Att vissa elever har en långsam räkneutveckling är i första hand ett pedagogiskt och inte ett medicinskt problem. Nu är det dags för pedagogerna att ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv bidra med lösningar. En skola för alla elever innebär att skolmatematiken också fungerar för dem som lär långsamt.

Min kommande avhandling har titeln Dyskalkyli eller naturlig variation – en studie av elever med låga prestationer i matematik. Jag försöker här att kartlägga elevernas och lärarnas egna förklaringar till varför det blir svårigheter i ämnet. Min egen tidigare forskning har visat att elevernas sociala nätverk och omgivning ofta ligger bakom de problem som orsakat deras låga resultat i matematik.

I denna utbildning kommer jag att använda en populärvetenskaplig version av min avhandling, skriven så att den vänder sig till aktiva pedagoger och med ett tillägg som innehåller metodik hur vi kan förändra undervisningen och arbeta med åtgärder för elever med låga prestationer i matematik som ger effekt.

PROGRAMINNEHÅLL

 1. Elever med låga prestationer i matematik
 • Matematikresultat i Sverige och faktorer som påverkar skolresultaten
 • Elever med matematiksvårigheter – skolans största problem?
 • Lärandet som en social process – elevernas sociala nätve
 1. Olika förklaringsmodeller till låga prestationer enligt svensk och internationell    

       forsknin

 1. Förklaringar ur ett elev- och lärarperspektiv – resultat

          av en studie med elev- och lärarintervjuer

 1. Åtgärder: Hur ska vi undervisa för att hjälpa eleverna maximalt?
 • Skolans organisation och arbete – hur förhåller vi oss till den oroliga arbetsmiljön?
 • Matematiken i framtiden – nya aspekter på matematikdidaktiken
 • Färdighetsträning och kognitiv träning
 • Att arbeta med motivation, lust och beröm – mattecoaching
 • Åtgärder mot matematikängslan – hur vi ska undervisa för att förebygga Math Anxiety.
 • Det matematiska landskapet – variation av det skolmatematiska innehållet – samverkan mellan stadierna
 • Arbetsminnesträning
 • Stimulering av elevernas läsutveckling
 • Formativ bedömning – en effektiv metod för att höja matematikresultaten
 • Att göra matematiken rolig – stimulerande arbetssätt med intressant stoff
 1. Inkluderingstanken – hinder eller möjligheter?

 

DISPOSITION AV UTBILDNINGSDAGEN (kan även genomföras som halvdagsprogram)

Förmiddagen  Föreläsning om momenten 1 – 3 med diskussionsövningar

Eftermiddagen: Hur kan vi fastställa elevernas kunskapsnivå? Genomgång av Utbildningsglädjes digitala matematiktester

Presentation av åtgärdsförslagen i moment 4-5 samt workshop med framtagande av olika slag av åtgärdsmodeller

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *