Kurs: Matematiksvårigheter & dyskalkyli – Välj om du vill gå i Göteborg, Stockholm eller Sundsvall

Hur kan du utveckla din undervisning för att hjälpa lågpresterande elever maximalt? Hur analyserar du svårigheternas omfattning och anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar? Under kursen får du metoder för att förebygga och lindra matematikängslan samt tips på läromedel och lektionsupplägg som passar bra att använda i undervisningen. Du kommer även få insikt i olika förklaringsmodeller enligt svensk och internationell forskning. Under dagarna varvar vi föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar där du får möjlighet att prova olika arbetssätt som passar bra för elever med matematiksvårigheter och/eller dyskalkyli.

För mer information och bokning se https://www.teknologiskinstitut.se/matematiksvaarigheter-and-dyskalkyli/k276

Ange kod Talare10 vid anmälan för att få 10% på anmälningsavgiften