Matematiksvårigheter och dyskalkyli.

Hur kan du utveckla din undervisning för att hjälpa lågpresterande elever maximalt? Hur analyserar du svårigheternas omfattning och anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar? Under kursen får du metoder för att förebygga och lindra matematikängslan samt tips på läromedel och lektionsupplägg som passar bra att använda i undervisningen. Du kommer även få insikt i olika förklaringsmodeller enligt svensk och internationell forskning. Under dagarna varvar vi föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar där du får möjlighet att prova olika arbetssätt som passar bra för elever med matematiksvårigheter och/eller dyskalkyli.

Välkommen med din anmälan till vårens kursdagar. Göteborg 16-17 mars eller Stockholm 30-31 mars. https://www.teknologiskinstitut.se/matematiksvaarigheter-och-dyskalkyli/k3110

Ange koden Talare10 för att få 10% rabatt på anmälningsavgiften.