Matematiksvårigheter och dyskalkyli.

Hur kan du utveckla din undervisning för att hjälpa lågpresterande elever maximalt? Hur analyserar du svårigheternas omfattning och anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar? Under kursen får du metoder för att förebygga och lindra matematikängslan samt tips på läromedel och lektionsupplägg som passar bra att använda i undervisningen. Du kommer även få insikt i olika förklaringsmodeller enligt svensk och internationell forskning. Under dagarna varvar vi föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar där du får möjlighet att prova olika arbetssätt som passar bra för elever med matematiksvårigheter och/eller dyskalkyli.

Välkommen med din anmälan till vårens kursdagar. Göteborg 16-17 mars eller Stockholm 30-31 mars. https://www.teknologiskinstitut.se/matematiksvaarigheter-och-dyskalkyli/k3110

Ange koden Talare10 för att få 10% rabatt på anmälningsavgiften.

Kurs: Matematiksvårigheter & dyskalkyli – Välj om du vill gå i Göteborg, Stockholm eller Sundsvall

Hur kan du utveckla din undervisning för att hjälpa lågpresterande elever maximalt? Hur analyserar du svårigheternas omfattning och anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar? Under kursen får du metoder för att förebygga och lindra matematikängslan samt tips på läromedel och lektionsupplägg som passar bra att använda i undervisningen. Du kommer även få insikt i olika förklaringsmodeller enligt svensk och internationell forskning. Under dagarna varvar vi föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar där du får möjlighet att prova olika arbetssätt som passar bra för elever med matematiksvårigheter och/eller dyskalkyli.

För mer information och bokning se https://www.teknologiskinstitut.se/matematiksvaarigheter-and-dyskalkyli/k276

Ange kod Talare10 vid anmälan för att få 10% på anmälningsavgiften

Synen på skrivande

Fredagen den 12 maj var det den första disputationen vid den Utbildningsvetenskapliga institutionen på Lunds Universitet. Martin Malmström försvarade sin doktorsavhandling ”Synen på skrivande”.

 

 

 

Det var en intressant och lärorik disputation som gav åhörarna en inblick i bland annat diskurs och kontext. Opponent var Staffan Selander från Stockholms universitet. Han menade att avhandlingen visar på att en analys av språkande/text är en viktig del av utbildningsvetenskaplig forskning.

 

Stipendium

Tisdagen den 2 maj fick Ingemar på Utbildningsglädje ta emot ett stipendium från Campus Vänner iHelsingborg.

Stipendiet ska bekosta resa och logi vid matematikkonferensen NORMA 17 i Stockholm. Temat för konferensen är ”Nordic research in matematics education”.

 

 

Här är en bild på alla stolta stipendiaterna!

Matematikdidaktik för lärare på Folkhögskolan

Välkomna till kursen MATEMATIKEN I FRAMTIDEN

en kurs som riktar sig till matematikpedagoger som undervisar på

FOLKHÖGSKOLAN!

Hur möter jag som mattelärare på folkhögskolan elever med helt olika förkunskaper? Hur kan jag snabbt diagnostisera mina elever och anpassa undervisningen till deras egen nivå? Hur kan jag genom bra testmaterial följa elevernas matematiska utveckling?

Kursen introducerar ett åtgärdsprogram för en förändrad matematikundervisning.  Detta innebär som helhet en aktiv inlärning som en följd av en mer varierad undervisning med inslag av muntliga aktiviteter och problemlösning samt en ökad fokusering på elever med matematiksvårigheter.

Kursen genomförs under två heldagar  17-03-14–15. Antalet deltagare maximeras till 15 st. Se VI ERBJUDER!