Om Ingemar

ingemar

Ingemar är utbildad ämneslärare i biologi,matematik och kemi och har tjänstgjort på grund-och gymnasieskolan samt komvux. Sedan 2005 är han verksamhetschef på Utbildningsglädje och har genomfört 200 föreläsningar i matematikdidaktik landet runt. Ingemar har även gjort utvecklingsprojekt i matematikdidaktik i ett 25-tal kommuner samt  medverkat i ledarskapsutbildningar för skolledare och lärare och föreläst i retorik. Nästa år disputerar Ingemar utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. Han har fördjupat sig i matematikdidaktik och forskar om förklaringar till låga prestationer i matematik. Ingemar har 2016 fått ett stipendium från Sten K Johnsons stiftelse för att utveckla läromedel och utbildningar om sin forskning.

Kontakt:
mail: ingemar@utbildningsgladje.nu
mobil: 0046707398132
facebook
linkedin:
twitter