Om Lizelott

Lizelott

Lizelott, VD i Utbildningsglädje, är inspiratör, föreläsare och speciallärare och har särskilt ägnat sig åt specialundervisning i läsinlärning, SVA och matematik. Hon har fördjupat sig i sambandet mellan matematik- samt läs- och skrivsvårigheter och föreläst på flera matematikbiennaler under rubriken ”Oasen – en specialpedagogisk tanke”. Dessutom har hon samlat en bred erfarenhet kring metodiska tips med betoning på laborativa övningar kring tal. Lizelott är diplomerad coach samt certifierad i NLP (Neuro Linguistisk Programming) och går för närvarande masterutbildning i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Kristianstad.

Kontakt:
mail: lizelott@utbildningsgladje.nu
mobil: 0046737649690
facebook
linkedin
twitter