Matematik

Det krävs nya arbetsformer för att få ett nytt undervisningsresultat. Forskningen inom matematikdidaktik har gett oss många alternativa sätt att undervisa:

Problemlösning och muntliga arbetsformer

Färdighetsträning och kognitiv träning

Att arbeta med motivation, lust och beröm – mattecoaching

Hur vi ska undervisa för att förebygga Math Anxiety.

Det matematiska landskapet – variation av det skolmatematiska innehållet – samverkan mellan stadierna

Formativ bedömning – en effektiv metod för att höja matematikresultaten

Att göra matematiken rolig – stimulerande arbetssätt med intressant stoff

I kursen Matematiken i framtiden tar vi upp dessa och flera andra sätt att bedriva en effektiv matematikundervisning.