Sagt om Utbildningsglädje

Med inspiration, variation och personlig erfarenhet uppdaterade ni deltagarna
att känna sig som om de stod på tröskeln till matematiken i framtiden.
– Lars Andersson, matematiklärare på Rönnowska skolan i Helsingborg
En mycket inspirerande och glädjerik kurs! Har fått mycket goda tankar om min
fortsatta undervisning. Tydliga exempel för olika nivåer (F-gy)!
– Susanne Fjällby, MIU-skolan, Habo
 Två mycket inspirerande kursdagar med många nya lärdomar samt bekräftelse
på hur en bra matematikundervisning ska bedrivas!
– Catarina Schulz, Maria Elementarskola, Stockholm
Ni har professionell inställning och förhållningssätt till det jobb ni har att utföra.
Det har varit en klar bild om vad som förväntas av er. Ni är mycket bra förberedda.
Ni är bra pålästa, har goda kunskaper om nya rön och forskning. Det har varit ett stort
nöje att samarbeta med er två!
– Ulf Bäckman, kompetenssamordnare i Krokoms kommun
Entusiastiska föreläsare presenterade ett konkret och bra innehåll på ett omväxlande sätt.
– Ann-Catrin Stening, rektor i Valdemarsvik
Bra avvägning mellan forskningsbakgrund och konkreta tips! Trevligt framförande av
kunniga föreläsare som gett inspiration.
– Johnny Nilsson, utvecklingsledare i Habo kommun