Matematiktest

Utbildningsglädje kan stolt presentera ett helt unikt Matematiktest, som är framtaget efter önskemål från många matematiklärare runt om i Sverige. Med hjälp av Utbildningsglädjes Matematiktest kan man både avgöra vilken nivå eleven befinner sig på och om eleven har behov av stöd i någon form.

Många matematiklärarkolleger runt om i landet har sedan länge efterlyst ett kunskapstest som inte bara kan avgöra vilken nivå eleven befinner sig på utan även om eleven kan ha behov av någon form av stödundervisning i matematik. Nu har det kommit! Nedan följer en beskrivning av alla deltesten som omspänner skolår 3 till och med 9 samt Matematik 1. De olika deltesten är mycket lätta att använda.

Testet levereras digitalt och kan inte returneras.

Nyfiken på hur testet ser ut? Här är två av deltesten:
Test 2 B Negativa tal 1
Test 2 G Uttryck och ekvationer 2

Följande komponenter ingår i testpaketet:

 1. Tester som avgör vilken nivå eleven är mogen för:
  1. Inför skolår 4 – 6
  2. Inför skolår 7 – 9
  3. Grundläggande test inför gymnasiet
  4. Inför Matematik 1a, 1b och 1c
  5. Ett större test för att avgöra generell kunskapsnivå (60 uppgifter), grundskola/gymnasium
 2. 10 stycken tester inom olika kunskapsområden för att avgöra vad eleven har inhämtat under tidigare matematikstudier. Dessa tester kan användas från skolår 7 till Matematik 1 på gymnasiet. Inom varje stoffområde finns två deltester, varav det ena är mycket lätt.
  1. Numerisk räkning
  2. Negativa tal
  3. Bråkräkning
  4. Procent
  5. Potenser
  6. Enheter
  7. Uttryck och ekvationer
  8. Geometri
  9. Funktioner
  10. Statistik/sannolikhet
 3. Test med talbehandling och problemlösning.
  Elevens nivå bestäms med testerna i AVDELNING 1, Därefter kan testerna i AVDELNING 2 användas för att fastställa elevens kunskapsnivå inom olika stoffområden. På så sätt skapas en mera komplett bild av elevens kunskapsnivå och därmed om eleven har ett behov av särskild undervisning i matematik.
  Testet i AVDELNING 3 ger en bild även av elevens arbetsminne och uppgiftsorientering och är avsett för skolår 7 – Matematik 1.
 4. Instruktion och handledning med fullständigt facit.

Beställning av test

Sker enklast genom mail eller telefon till

UTBILDNINGSGLÄDJE
Högsvägen 3G
244 41 Kävlinge
070~739 81 32
info@utbildningsgladje.nu

Testet får fritt kopieras vid skolenheten och kostar komplett enligt beskrivningen ovan 1 180 kr exklusive moms. I priset ingår 1 års uppgradering av materialet samt en timmes konsultation med Utbildningsglädje via mail eller telefon.

Ange faktureringsadress samt mailadress för leverans av testet vid beställningen.